Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2023-07-10 09:00 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 21 750,00 zł 29 000,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2023r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ryszard Roszak położonej: 69-210 Lubniewice, Jantarów, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00011098/0] Suma oszacowania wynosi 29 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa ( wyodrębniony lokal mieszkalny ), położona w miejscowości Jarnatów nr 37/1/4, gmina Lubniewice, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 1,5-kondygnacyjnego, w niewielkiej części podpiwniczonego. Lokal o powierzchni użytkowej wynoszącej 52,80 m2 pozostaje w trakcie rozpoczętego, ale niedokończonego remontu. W stanie na dzień oględzin, na poziomie parteru lokalu, w trakcie przeprowadzonego remontu, trwałymi ścianami wyodrębniono dwa duże pomieszczenia ( w zamierzeniu dwa pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym ) oraz jedno pomieszczenie przyszłej łazienki. Natomiast poddasze lokalu zajmuje strych, jako pomieszczenie nie przystosowane w żadnym zakresie do zamieszkania ( w zamierzeniu inwestycyjnym obecny właściciel planował w przyszłości adoptować strych na cele mieszkalne ). Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 1/4 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego. Natomiast w ramach współwłasności części wspólnych działki gruntu nr 10/1, właściciel lokalu korzysta z komórki o powierzchni 13,20 m2, usytuowanej w budynku gospodarczym, który znajduje się na wyżej wskazanej działce.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy