Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-12-19 14:15 Sąd Rejonowy w Sulęcinie Nieruchomość OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 59 850,00zł 79 800,00zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2022r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Żarkowski położonej: 69-200 Sulęcin, Trzemeszno Lub., dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1U/00000559/0]
Suma oszacowania wynosi 79 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 324 oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 136, 316/1 i 316/2, położona w miejscowości Trzemeszno ul. Polna( działka nr 324 ul. Polna nr 14 ), w obrębie 0050 Trzemeszno, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 324 o powierzchni 0,3500 ha (3500 m2)-oznaczenie użytku symbolem Br-RIVa, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako grunty rolne zabudowane oraz symbolem użytku RIIIa, RIVa i RV, oznaczającym grunty orne. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z nieużytkowym poddaszem i podpiwniczony, w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy wynoszącej 87 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 64,71 m2. Ponadto na działce usytuowany jest również jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony budynek niemieszkalny (dawna stodoła) o powierzchni zabudowy wynoszącej 185,00 m2 oraz jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony budynek niemieszkalny o charakterze gospodarczym i powierzchni zabudowy wynoszącej 92,00 m2. Na nieruchomość składa się również niezabudowana działka gruntu nr 136 o powierzchni 0,3700 ha (3700 m2)-oznaczenie użytku symbolem ŁIV,oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako łąki trwałeoraz symbolem użytku W, oznaczającym rowy, niezabudowana działka gruntu nr 316/1 o powierzchni 0,4200 ha ( 4200 m2) -oznaczenie użytku symbolem ŁVI,oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako łąki trwałeoraz symbolem użytku N, oznaczającym nieużytki oraz niezabudowana działka gruntu nr 316/2 o powierzchni 0,0200 ha(200 m2)-oznaczenie użytku symbolem ŁVI, oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako łąki trwałe. Na nieruchomości ustanowiona jest dożywotnio i bezpłatnie służebność osobista mieszkania na rzecz Andrzeja Żarkowskiego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy