Powrót do listy
Data i godzina licytacji: Miejsce licytacji: Rodzaj: Opis: Cena wywołania: Cena oszacowania:
2022-05-19 10 Sąd Rejonowy w Sulęcinie, s. 13 Nieruchomość I licytacja nieruchomości - dom 373 575,00 zł 498 100,00 zł
Opis szczegółowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-05-2022r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny 69-200 Sulęcin, ul. Kościuszki 30, s.13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Stanisław Jankowski, Małgorzata Jankowska położonej: 66-235 Torzym, Pniów 51, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW 18148 [NKW: GW1U/00018148/5]
Suma oszacowania wynosi 498 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Gorzowie Wlkp. 96 10901900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Pniów nr 51, w obrębie 0070 Pniów, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 48 o powierzchni1,0500 ha tj.10500 m2-oznaczenie użytku jako grunty orne (RIVa i RIVb). Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem i niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy wynoszącej 231 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 298,84 m2. Ponadto na przedmiotowej działce gruntu usytuowany jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony trzysegmentowy budynek garażowy o powierzchni zabudowy wynoszącej 100 m2 i powierzchni użytkowej wynoszącej 95,25 m2. Budynki te od lat nie są w żaden sposób użytkowane, nie są również bieżąco konserwowane, pozostają niezamieszkałe.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zdjęcia:
Powrót do listy